× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A. NZOZ

Sanatorium uzdrowiskowe - Szpital Uzdrowiskowy "Urszula"

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Dermatologia i wenerologia
  • Neurologia
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Rehabilitacja medyczna
  • Angiologia
  • Balneologia i medycyna fizykalna
  • Reumatologia


Adres

74-814-62-27
Wolności 2c
57-540 Lądek-Zdrój

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1